วันวัฒนธรรมจีนจักรคำครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม วันวัฒนธรรมจีนจักรคำครั้งที่ ๕
 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศจีน
ทั้งนี้ นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมวันวัฒนธรรมจีนจักรคำครั้งที่ ๕” ประจำปี ๒๕๖๐
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้ร่วมชมการแสดงของนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษาคลิกชมภาพกิจกรรม

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 07-02-2017

Username
Password