พิธีกลัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีนักเรียนชั้นม.6วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ให้โอวาท
 และแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู
ได้ร่วมกลัดดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๕๖๑ รุ่นที่ ๑๑๒คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 01-03-2017

Username
Password