“วันมาฆบูชา สืบสานตำนานสองเจดีย์ธาตุ” ประจำปี ๒๕๖๐วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร
 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 ได้ร่วมเดินขบวน “วันมาฆบูชา สืบสานตำนานสองเจดีย์ธาตุ” ประจำปี ๒๕๖๐
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญประเพณีอันดีงาม
ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อันก่อให้เกิดความสำนึกรัก และร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม    
ให้คงอยู่คู่กับจังหวัดลำพูนสืบไป 
ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 01-03-2017

Username
Password