ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐
ณ อาคารเแลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 01-03-2017

Username
Password