กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๐วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๐"
พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธจากสถาบันต่างๆที่มาแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร
จังหวัดลำพูน ณ อาคารฌแลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษาคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 01-03-2017

Username
Password