การนิเทศ กับกับ ติดตาม ผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการนิเทศ กับกับ ติดตาม ผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 01-03-2017

Username
Password