เปิดจำหน่ายอาหารให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ได้มีความประสงค์จะประมูลจำหน่ายอาหารแลเครื่องดื่ม ให้แก่นักเรียน
มีรายละเอียดดังนี้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด


โดย.  
ประกาศวันที่ 03-04-2017

Username
Password