งานประเพณีสรงน้ำองค์พระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2560วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ร่วมเดินขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน และน้ำทิพย์ดอยขะม้อ
 ในงานประเพณีสรงน้ำองค์พระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2560
 เพื่อเป็นการสักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นปูชนียสถานเก่าแก่และสำคัญทางประวัติศาสตร์คู่เมืองลำพูน เป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมประเพณีให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป
 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม
โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 06-05-2017

Username
Password