ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา2560วันที่ 13 พฤษภาคม 2560
 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของทางโรงเรียนให้กับผู้ปกครอง โดยมี นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม
ณ หอประชุมบุรีรัตน์คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 13-05-2017

Username
Password