ขบวนแห่โคม วันวิสาขบูชาประจำปี 2560วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 นำโดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
พร้อมทั้งผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้ร่วมขบวนแห่โคม เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2560
 เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 15-05-2017

Username
Password