การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
นายเชิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 ประธานใน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครู
เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (รุ่น ๓)
ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 29-05-2017

Username
Password