ค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ สานสัมพันธ์น้องพี่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 เป็นประธานในค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ "สานสัมพันธ์น้อง-พี่"
ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 โรงเรียนจักคำคณาทร จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2560
 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 29-05-2017

Username
Password