โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) ประจำปี 2560วันที่ 27 พฤษภาคม 2560
 นายเชิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 ประธานใน พิธีเปิด กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
 พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการ สุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 และคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดใน โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) สหวิทยาเขตจามเทวี
ร่วมกับ สหวิทยาเขตหริภุญชัย จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 29-05-2017

Username
Password