กิจกรรมมอบเกียรติบัตรของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ให้กับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน กีฬา sports hero แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
 ได้แก่ 1. น.ส.วิชชุตา สุทธดุก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเทควันโด รุ่นอายุ 16- 18 ปี เพศ หญิง น้ำหนัก 59-63 กก.
2.ด.ญ.กันติชา คำยันต์รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 13-15 ปี เพศหญิง น้ำหนัก 46- 49 กก.
 

ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
จากตัวแทนนักเรียนคณะสีชมพู เพื่อให้นักเรียนได้เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่
รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงเกิดวันงดสูบบุหรี่โลกและ
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 31-05-2017

Username
Password