12 มิถุนายน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนวันที่ 12 มิถุนายน 2560
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ในช่วงเช้า
 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มีอายุครบ 113 ปี
เพื่อให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รำลึกถึงวันสำคัญวันนี้
 เพื่อให้เกิดความเป็น ศิริมงคลและอุทิศผลบุญแด่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 15-06-2017

Username
Password