เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมโครงการประกวดทักษะภาษาจีน          คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ชั้น ม.6/4 นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย ในโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในรายการ “เล่า...ท่อง...ร้อง” ดีมีรางวัล ระดับ ม.ปลาย อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 211 ทีมทั่วประเทศ ซึ่งทางโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ส่งผลงาน การร้องเพลง ประกอบ MV ซึ่งมีรายชื่อสมาชิกทีม ดังนี้
1. นายพีรพล                ดวงวะนา            - นักร้อง
2. นางสาวกานติสา      ปัญญาเนียร      – นางเอก
3. นายณภัทร               โกษาคาร           – พระเอก
4. นางสาวแพรพรรณ   กันเม็ด              –  ผู้กำกับ/เขียนบท
5. นางสาวปัทมาวดี       พวงสุกระ          –  คอรัส
ครูสุคนธ์  จินดาหลวง และครูว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ  เขื่อนปัญญา เป็นที่ปรึกษา และมีครูธัญชญาภรณ์ ธิมายอม เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมโปรเจค

 โดย.  
ประกาศวันที่ 07-08-2013

Username
Password