ต้อนรับคณะนักศึกษาจากประเทศไต้หวัน          งานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับชุมชนโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน มีโอกาสต้อนรับและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัย Overseas Chinese University ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 2-9 สิงหาคม 2556 ประกอบด้วย Miss CHIU YAWEN, Miss YU PEICHEN,Miss LIN PEIYI, Miss WANG LICHEN และ Miss LEE NIENYUN โดยการดูแลของ Associate Professor Dr. John,WU HSIENCHUN และ Dr. Joan, CHEN YINGHSUN แห่งคณะ Department of Applied Chinese, Overseas Chinese Universityโดยการประสานงานและสนับสนุนของ YMCA Sankhampeangโดย.  
ประกาศวันที่ 08-08-2013

Username
Password