ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย         เด็กเก่งจักรคำ    นางสาวจิรัชยา   ใจกาศ ม.6/6 และนายสุกฤษฏดิ์    จันทร์ศิลป์ ม.6/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “วันรพี”   ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 6,000 บาท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลจังหวัดเชียงใหม่


 โดย.  
ประกาศวันที่ 08-08-2013

Username
Password