ให้นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ ออกจากระบบประกาศ

ให้นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่สมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ 

เพื่อคัดเลือกเข้าค่าย 1 ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 ก.ค. 2560

ให้พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ ออกจากระบบ

------ระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2560 เท่านั้น-----โดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 16-08-2017

Username
Password