แบบรายงานความก้าวหน้าการสอนต้องเข้าสู่ระบบ CKK-PLC ด้วยเลขประชาชน(13หลัก)รหัสผ่าน 1234 เข้าได้แล้วกด Enrole me คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ


โดย.  
ประกาศวันที่ 04-09-2017

Username
Password