ผลการแข่งขันรายการ สสท.-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ และการประกวดโครงงาน ซึ่งก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ผลปรากฏว่าดังนี้
1. ผลการแข่งขันรายการ สสท.-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากรอบคัดเลือกจำนวน 147 ทีม ทั่วประเทศ ในรายการ 
Robo-Rescue และรายการ Robo-Battle Ball Z คัดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในรายการ Robo-Rescue จำนวน 18 ทีม รายการ Robo-Battle Ball Z จำนวน 16 ทีม ซึ่งได้ทำการแข่งขันไปแล้ว ระหว่างวันที่ 
17-18 มิถุนายน 2560 ณ MCC Hall The Mall งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ผลปรากฏว่า ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้งในรายการ Robo-Rescue และรายการ Robo-Battle Ball Z
โดย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ Robo-Rescue มีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. นายธนเกียรติ จุ่มจันทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
2. นายอภิชัย นันทิสิงห์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
ได้รับโล่รางวัล เหรียญรางวัล : เหรียญทองแดง เกียรติบัตร และป้ายประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ Robo-Battle Ball Z มีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. นายณัฐธัญญนนท์ อภิรชตานนท์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
2. นายอนพัทย์ ดอกพุฒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
ได้รับโล่รางวัล เหรียญรางวัล : เหรียญทองแดง เกียรติบัตร และป้ายประกาศเกียรติคุณ
โดยมีครูผู้ฝึกสอน และควบคุมทีม ได้แก่
1. ครูชลภิรัตน์ แก้วมูล และ
2. ครูณัฐวุฒิ พรนวม
ที่ปรึกษาพิเศษ
ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก

2. ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ World Robot Game North Thailand 2017 เพื่อหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ที่ประเทศสิงคโปร์ ในรายการ World Robot Game 2017 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ หุ่นยนต์ดับเพลิง (Fire Robot) ในรุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ ออน ไอ ที วัลเล่ย์ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ผลการแข่งขันปรากฏว่า

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
รางวัลชนะเลิศ ทีม จักรคำ จูเนียร์ 2 มีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ อุดตึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
2. เด็กชายรณกร ญาณะเจริญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม จักรคำ จูเนียร์ 1 มีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. เด็กชายสาริน ยองสุวรรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
2. เด็กชายธนพัฒน์ พัวศิริ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์

รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม จักรคำ ซีเนียร์ 5 มีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. นายธนเกียรติ จุ่มจันทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
2. นายนัทธ์ชนัน ราชศักดิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม จักรคำ ซีเนียร์ 3 มีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. นายณัฐธัญญนนท์ อภิรชตานนท์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
2. นายรามฤทธิ์ สุดใจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์

รางวัลชมเชย อันดับ 1 ทีม จักรคำ ซีเนียร์ 2 มีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. นายอนพัทย์ ดอกพุฒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
2. นายธนกฤต เมืองสุวรรณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

รางวัลชมเชย อันดับ 2 ทีม จักรคำ ซีเนียร์ 4 มีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. นายศิวนาถ กองอรินทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
2. นายทศวรรษ ถาวร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

รางวัลชมเชย อันดับ 3 ทีม จักรคำ ซีเนียร์ 1 มีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. นายชาญณรงค์ โอดแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
2. นายพีรวัส เหมือนฟู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

รางวัลชมเชย อันดับ 4 ทีม จักรคำ ซีเนียร์ 6 มีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. นายธีรภัทร์ วังโย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 
2. นายภัทรดนัย ใจมา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

โดยมีครูผู้ฝึกสอน และควบคุมทีม ได้แก่
1. ครูชลภิรัตน์ แก้วมูล และ
2. ครูณัฐวุฒิ พรนวม

ที่ปรึกษาพิเศษ
ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก

3. ผลการแข่งขันการประกวดโครงงานสาขาคอมพิวเตอร์ ในการประชุมวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครื่องข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 9 “พัฒนาวิทยาศาสตร์ ตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชา” ระหว่าวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2560 
ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ซึ่งสาขาคอมพิวเตอร์ ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม ผลปรากฏว่า

1. ประเภทการนำเสนอ (Oral Presentation)
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง โครงงานที่เข้าประกวดชื่อ รถตู้โดยสารสาธารณะระบบอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่
1) นายภาสกร ไชยวงค์
2) นายธนเกียรติ จุ่มจันทร์ 
3) นายเก่งกาจ บุญมี
2. ประเภทการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง โครงงานที่เข้าประกวดชื่อ เครื่องแลกเงินอัตโนมัติด้วยชุดกล่องสมองกล IPST-Microbox รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่
1) นางสาวภาสินี พรอร่าม
2) นางสาวภัทรภร ตาเจริญเมือง 
3) นางสาวณัฐกาญจน์ สุนะธรรม
โดยมีครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ
1. ครูณัฐวุฒิ พรนวม
และ ที่ปรึกษาพิเศษ
1. ครูชลภิรัตน์ แก้วมูล
2. ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก

4. เนื่องด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ทางสาขาคอมพิวเตอร์ได้ส่งนักเรียน เข้าร่วมการประกวดโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผลปรากฏว่า โครงงานรถตู้โดยสารสาธารณะระบบอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทอง เกียรติบัตร และทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท และได้สิทธิเข้าร่วมการประกวดโครงงาน เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ในระดับประเทศต่อไป สมาชิกประกอบด้วย

1) นายภาสกร ไชยวงค์
2) นายธนเกียรติ จุ่มจันทร์ 
3) นายเก่งกาจ บุญมี
โดยมีครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ
1. ครูณัฐวุฒิ พรนวม
2. ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก
และ ที่ปรึกษาพิเศษ
1. ครูชลภิรัตน์ แก้วมูล

5. ผลการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2560 (World Robot Olympiad 2017) สนามชิงแชมป์ภาคเหนือ ซึ่งได้จัดการแข่งขันไป ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมา ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ส่งตัวแทนร่วมเข้าแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี จากทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 56 ทีม ผลปรากฏว่า

รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 
รางวัลชนะเลิศ
ทีมจักรคำ 1
1. นายธนเกียรติ จุ่มจันทร์ ชั้น ม.6/11
2. นางสาวตะวันวาด ชคัตตรัย ชั้น ม.5/11
ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เกียรติบัตร และป้ายประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีมจักรคำ 2
1. นายณัฐธัญญนนท์ อภิรชตานนท์ ชั้น ม.5/9
2. นายกฤษณพงค์ โวหาร ชั้น ม.5/11
ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน เกียรติบัตร และป้ายประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีมจักรคำ 5 
1. นายศุภฤกษ์ ย้ายบุญธรรม ชั้น ม.5/11
2. นางสาวพรรณวษา สินธุ์ญา ชั้น ม.5/11
ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง เกียรติบัตร และป้ายประกาศเกียรติคุณ
ชมเชยอันดับที่ 2
ทีมจักรคำ 3
1. นายอนพัทย์ ดอกพุฒ ชั้น ม.5/9 
2. นายวัฒนา ปิงชัย ชั้น ม.5/12
ได้รับ เหรียญรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร

ชมเชยอันดับที่ 3
ทีมจักรคำ 4 
1. นายนัทธ์ชนัน ราชศักดิ์ ชั้น ม.5/11
2. นายชาญณรงค์ โอดแก้ว ชั้น ม.5/11 
ได้รับ เหรียญรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ชมเชยอันดับที่ 1
ทีมจักรคำ 2
1. นายศิวนาถ กองอรินทร์ ชั้น ม.4/11
2. นายธนกฤต เมืองสุวรรณ ชั้น ม.4/11
ได้รับ เหรียญรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร

ชมเชยอันดับที่ 5
ทีมจักรคำ 3
1. ด.ช.ธนพัฒน์ พัวศิริ ชั้น ม.2/2
2. ด.ช.สาริน ยองสุวรรณ์ ชั้น ม.2/10
ได้รับ เหรียญรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร

ชมเชยอันดับที่ 7
ทีมจักรคำ 1
1. นายรามฤทธิ์ สุดใจ ชั้น ม.4/11
2. นายทศวรรษ ถาวร ชั้น ม.4/12
ได้รับ เหรียญรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร

ชมเชยอันดับที่ 11
ทีมจักรคำ 4
1. ด.ช.รณกร ญาณะเจริญ ชั้น ม.2/10
2. ด.ช.พงษ์ศักดิ์ อุดตึง ชั้น ม.2/12
ได้รับ เหรียญรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร

โดยมีครูผู้ฝึกสอน และควบคุมทีม ได้แก่
1. ครูชลภิรัตน์ แก้วมูล และ
2. ครูณัฐวุฒิ พรนวม
ที่ปรึกษาพิเศษ
ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก
คลิกชมภาพกิจกรรมโดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 29-08-2017

Username
Password