วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ประธานใน พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และบำเพ็ญประโยชน์ของกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ณ สนามโรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 30-11-2017

Username
Password