กีฬาภายในโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประจำปี 256023 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดงาน กีฬาภายใน ประจำปี 2560
โดยมีทั้งหมด 5 คณะสี คือ สีม่วงบุรีรัตน์ สีเขียวดาราดิเรก
สีฟ้าอินทยงยศโชติ สีแดงอาทิตยราช สีชมพูพิศาลโสภาคุณ
ทั้งนี้ นายเชิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
ณ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 30-11-2017

Username
Password