การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ครั้งที่ 2 ประจำปรการศึกษา 2560 วันที่ 18,19,25 พฤศจิกายน 2560
ณ หอประชุมบุรีรัตน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 30-11-2017

Username
Password