ค่ายส่งเสริมผู้นำ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE 2560วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน
ประธานในพิธีเปิดค่ายส่งเสริมผู้นำ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE
และร่วมชมการแสดงจากนักเรียนชมรม  TO BE NUMBER ONE
จัดโดย ชมนม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 30-11-2017

Username
Password