ประกาศผลการสอบ CKK PRE JUNIOR 2017ประกาศผลการสอบ CKK PRE JUNIOR 2017 โดยทางโรงเรียนได้ปรับเกณฑ์การประเมินใหม่สำหรับการทดสอบ ดังนี้
70 -100 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
50 - 69 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
40 - 49 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ที่นอกเหนือจากเกณฑ์และได้เข้าสอบจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการทดสอบ รายละเอียดตาม link นี้ https://goo.gl/VV9Ys9

มีข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนแจ้งนักเรียนในการสอบครั้งต่อๆ ไป ดังนี้

1. ให้นักเรียนระบายคำตอบให้เข้มและเต็มวง อย่าให้เกินวงกลม

2. สิ่งใดที่ไม่เกี่ยวกับการตอบคำตอบในกระดาษคำตอบแบบตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ นักเรียนไม่ควรเขียนลงไป

3. ส่วนที่เป็นจุดสีดำด้านขอบรอบๆ กระดาษคำตอบ เป็นส่วนสำคัญสำหรับเครื่องใช้ในการระบุตำแหน่งคำตอบ นักเรียนไม่ควรทำเครื่องหมายเพิ่มเติม ลบ หรือแก้ไขใดๆ จะทำให้เครื่องไม่สามารถตรวจคำตอบได้

4. การระบายคำตอบที่เป็นอัตนัยนักเรียนต้องระบายให้ครบตำแหน่ง และให้ถูกหลักของคำตอบ เช่น ถ้าเขากำหนด 3 หลัก แล้วตะตอบคำตอบเป็ฯ 64 ก็ต้องระบายเป็น 064 เป็นต้น

5. นักเรียนควรเช็คข้อคำตอบของตนเองว่าทำครบทุกข้อหรือไม่ และไม่ควรระบายคำตอบเกินจำนวนข้อของข้อสอบ

6. เมื่อแก้ไขคำตอบต้องลบให้สะอาดไม่เช่นนั้นเครื่องจะมองเห็นเป็นการเลือกคำตอบ 2 คำตอบใน 1 ข้อ ต้องขอขอบคุณทุกโรงเรียนและผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจในการทดสอบครั้งนี้โดย.นายปรีดา  ยะธิมา
ประกาศวันที่ 26-12-2017

Username
Password