กิจกรรมมอบเกียรติบัตรวันที่ 8 ธันวาคม 2560
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตร
ให้แก่นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์ไทย รางวัลที่ได้รับ
รางวัลรองชะนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายกรัญย์กร ธิติเวศน์สกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2. นางสาวทัชพร กิติคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
ครูผู้ฝึกซ้อม : 1. นางสาวธัญวรัตน์ เจริญจิตร์ 2. นางประภัสสร พรหมคำตัน

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

1. นายกรัญย์กร ธิติเวศน์สกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลชมเชย
2. นางสาวณัฏฐนิชศ์ พงค์สินเบญญาภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขัน รอบเจียระไนเพชร
3. นางสาวทัชพร กิติคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบเจียระไนเพชร ครูผู้ฝึกซ้อม : 1. นางสาวธัญวรัตน์ เจริญจิตร์
2. ว่าที่ร้อยตรี กิตติชัย ตั้งตรง

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 08-01-2018

Username
Password