กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน          นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน "จักรคำบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ สู่ประชาคมอาเซียน" ณ ห้องเจ้าหลวง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556โดย.  
ประกาศวันที่ 09-08-2013

Username
Password