ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 1 อัตรา และ ตำแหน่งช่างไฟ 1 อัตราโดย.  
ประกาศวันที่ 23-01-2021

Username
Password