รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก       ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับครูสมจิตร ขันติสิทธิ์  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก จากพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

 


 โดย.  
ประกาศวันที่ 21-08-2013

Username
Password