ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาหมากกระดาน          ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย  แข่งขันเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนป่าซาง ซึ่งจัดโดยสมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน ร่วมกับฝ่ายกีฬาหมากกระดาน จังหวัดลำพูน  โดยนักเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน คว้ารางวัลได้จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ             ได้แก่             นายฐิติพัฒน์             แสงเดือน      นักเรียนชั้น ม.5/13
2. รองชนะเลิศอันดับ 2   ได้แก่            เด็กชายจิรบดินทร์    มณีวรรณ       นักเรียนชั้น ม.1/11
3. รองชนะเลิศอันดับ 3   ได้แก่            เด็กชายเก่งกาจ         บุญมี             นักเรียนชั้น ม.2/12
                                                                 เด็กชายพงศ์รพี         ตาจุมปา        นักเรียนชั้น ม.2/12
                                                                 เด็กชายนฤมิต           ศรีเยาว์เรือน นักเรียนชั้น  ม.2/5

 

 โดย.  
ประกาศวันที่ 21-08-2013

Username
Password