โครงงานนามบัตรเตือนภัย (Alarm Card)             “โครงงานนามบัตรเตือนภัย”  (Alarm Card) โดยการประยุกต์ใช้ชุด Pi Bot ของนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร   จังหวัดลำพูน ได้รับคัดเลือกจาก สวทช.ภาคเหนือ   ให้นำเสนอโครงงานและรับเงินสนับสนุนโครงงาน จำนวน 5,000 บาท โดยความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สวทช.ภาคเหนือ และตำรวจภูธรภาค 5 เมื่อวันศุกร์       ที่ 23 สิงหาคม 2556  ในงานมหกรรมรักษาความปลอดภัยสัญจรตามโครงการ “ตาสับปะรด” โดยตำรวจภูธร ภาค 5 ณ โรงยิม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

     1. นายจิณณพัต    จันทร์บุญเป็ง
     2. นายนพชัย    ศรีบัณฑิต
     3. นายธนกร    มาลาจักร

ครูที่ปรึกษา  นายวรเทพ  วันกาล

ครูที่ปรึกษาพิเศษ 
     1. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
     2. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
โดย.  
ประกาศวันที่ 26-09-2013

Username
Password