อบรมนักเรียนแกนนำรักการอ่าน           ศูนย์บรรณารักษ์จังหวัดลำพูน โรงเรียนจักรคำคณารทร จังหวัดลำพูน การอบรมนักเรียนแกนนำรักการอ่านสู่การคิดเชิงสร้างสรรค์ ของตัวแทนนักเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด ลำพูน จำนวน 17 โรงเรียน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมี ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโดย.  
ประกาศวันที่ 27-08-2013

Username
Password