ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/60 ปรับปรุงครั้งที่ 1 เริ่มใช้ 6 พฤศจิกายน 2560  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 05-11-2017
          เว็บบทเรียนออนไลน์ ครูพงษ์  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 23-02-2018
          ผลการทดสอบ O-NET  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 04-09-2017
          ผลการแข่งขันรายการ สสท.-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 29-08-2017
          แบบรายงานความก้าวหน้า  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 04-09-2017
          ให้นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ ออกจากระบบ  [อ่านต่อ...]


โดย.Admin  CKK | วันที่ 16-08-2017
          วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2560  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 12-08-2017
          พิธีไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์ ประจำปี 2560  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 12-08-2017
          วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 12-08-2017
          งานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2560  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 12-08-2017
[15/85]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [NEXT]

Username
Password