ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 23-11-2021
          ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 19-11-2021
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 19-11-2021
          ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพิ่อเป็นจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 09-11-2021
          ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 05-11-2021
          รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูภาษาไทย ครูพละ และ ช่างไฟฟ้า  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 04-11-2021
          ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพิ่อเป็นจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ภาษาไทย ครูพละ และ ช่างไฟฟ้า  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 26-10-2021
          ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 30-07-2021
          ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์)  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 28-05-2021
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 25-05-2021
[3/87]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [NEXT]

Username
Password