คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมการแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงเชื่อมความสัมพันธ์ 5 สถาบัน   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 24-02-2014
           นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ให้กับนักเรียนในการ ประกวดโครงงานวัสดุรีไซเคิลในงานนิทรรศการแสดงผลงานและผลผลิตของนักเรียนในรอบปีการศึกษา  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 21-02-2014
          นายสกลทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการ ประกวดบทความประหยัดพลังงานหัวข้อ “พลังคิด สะกิดโลก”  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 21-02-2014
           นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดประกวดวาดภาพ เยาวชนไทยร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 26-02-2014
          นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.5/11 รุ่นที่ 6 เข้าค่ายฝึกปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ ทางทะเล ณ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 20-02-2014
           นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลวาดภาพ   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 19-02-2014
           ผู้บริหารและครูร่วมแสดงความยินดี กับนักกีฬาเปตองชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศดับ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 18-02-2014
          โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้นำนักเรียนตัวแทนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชา   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 15-02-2014
          นักเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศใน โครงการตอบปัญหาธรรมะ  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 13-02-2014
           ผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดการเขียนอักษรล้านนา   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 13-02-2014
[71/87]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [NEXT]

Username
Password