SHOW & SHARE SESA 35 2018

                 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมงาน SHOW & SHARE SESA 35 2018 ทุกโรงเรียน “ดี” จึงนำของดีมาโชว์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับโรงเรียนสังกัด จัดกิจกรรม SHOW & SHARE SESA 35 2018 ทุกโรงเรียน “ดี” จึงนำของดีมาโชว์ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานคณะครู นักเรียน , แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของแต่ละโรงเรียนมีรางวัลระดับชาติการันตรี อีกทั้งการจำหน่ายสินค้า ที่ผสมผสานผลผลิตจากท้องถิ่นนำมาบูรณาการเป็นผลผลิตของนักเรียน จาก 45 โรงเรียนในสังกัด นอกจากนี้ ยังมี เวทีเสวนา “ความก้าวหน้าทางวิชาการีตามเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ แบบใหม่ ว 21 กิจกรรมฯ ดังกล่าว จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ให้มีมาตรฐานตามนโยบายการศึกษาของประเทศ ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี่