ห้องปฏิบัติการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมและสะเต็มศึกษา

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานในการเปิดห้องปฏิบัติการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมและสะเต็มศึกษา (Fabrication Lab & STEM Education) และเปิดการอบรมโปรแกรมบอร์ด KidBright สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ที่มีความสนใจ ณ ห้อง FabLab โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม