การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

การอบรมนักเรียนแกนนำคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน โดยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการอบรมนักเรียนแกนนำคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 169 คน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม