รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. รายการ Mission Challenge

ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. รายการ Mission Challenge ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-3 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานซังฮี้ กรุงเทพมหานคร ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งหุ่นยนต์ระดับนานาชาติต่อไป

 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันทีมชนะเลิศ
นายณัฐธัญญนนท์ อภิรชตานนท์
นายรามฤทธิ์ สุดใจ
นายกฤติพงศ์ กระแสร์

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันทีมรองชนะเลิศอันดับ 2
นายพงษ์ศักดิ์ อุดตึง 
นายธนพัฒน์ พัวศิริ
ด.ช.ภูตะวัน ณะอ๋อ

รายการ Senior Robot Gathering 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายณัฐธัญญนนท์ อภิรชตานนท์
นายรามฤทธิ์ สุดใจ
นายกฤติพงศ์ กระแสร์

และรองชนะเลิศอันดับ 2
นายพงษ์ศักดิ์ อุดตึง 
นายธนพัฒน์ พัวศิริ
ด.ช.ภูตะวัน ณะอ๋อ

ครูที่ปรึกษา นางชลภิรัตน์ แก้วมูล 
ครูที่ปรึกษา นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ท่านรองฯทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนมาโดยตลอด