การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. รายการ Mission Challenge

ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. รายการ Mission Challenge ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-3 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานซังฮี้ กรุงเทพมหานคร ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งหุ่นยนต์ระดับนานาชาติต่อไป

 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันทีมชนะเลิศ
นายณัฐธัญญนนท์ อภิรชตานนท์
นายรามฤทธิ์ สุดใจ
นายกฤติพงศ์ กระแสร์

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันทีมรองชนะเลิศอันดับ 2
นายพงษ์ศักดิ์ อุดตึง 
นายธนพัฒน์ พัวศิริ
ด.ช.ภูตะวัน ณะอ๋อ

รายการ Senior Robot Gathering 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายณัฐธัญญนนท์ อภิรชตานนท์
นายรามฤทธิ์ สุดใจ
นายกฤติพงศ์ กระแสร์

และรองชนะเลิศอันดับ 2
นายพงษ์ศักดิ์ อุดตึง 
นายธนพัฒน์ พัวศิริ
ด.ช.ภูตะวัน ณะอ๋อ

ครูที่ปรึกษา นางชลภิรัตน์ แก้วมูล 
ครูที่ปรึกษา นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ท่านรองฯทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนมาโดยตลอด