การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

ทำบุญอาคารเหมพินทุ์ไพจิตร

คณะผู้บริหาร นำโดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญอาคารเหมพินทุ์ไพจิตร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณโดมอาคารเหมพินทุ์ไพจิตร

 คลิกดูภาพกิจกรรม