การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง พันธุศาสตร์กับการตามรอยบรรพชน กลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา : การบูรณาการทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม