ทีม Balbaf. Fabrication Lab CKK. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สามารถคว้ารางวัล Rookie Team 2nd รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดี ทีม Fabrication Lab CKK ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรมThailand Green Mech Contest 2019 และการแข่งขัน ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครบิต Robot For Smart Energy Project Competition Contest 2019 ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2562 ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ทีม Balbaf. Fabrication Lab CKK. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สามารถคว้ารางวัล Rookie Team 2nd รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ 
รางวัล 1. เงินทุนการศึกษา 6,000.- บาท 2. ของรางวัล SOLAR EVOLUTION ชุดการทดลองวิวัฒนาการ ของการประยุกต์ใช้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่า 20,840.- บาท พร้อมประกาศนียบัตร รวมมูลค่าทั้งสิ้น 26,840.- บาท

นักเรียนเข้าแข่งขัน

1. นายคชานนท์ ไชยชะนะ ม.6/11 หัวหน้าทีม
2. นายภากร พันวัน ม.6/11 รองหัวหน้าทีม
3. นายศุภณัฐ คำอ้าย ม.5/11
4. นายฤทธิชัย เพรงสุกาญน์ ม.5/2
5. นายบูรพัทธ์ กอนสีลา ม.5/2
6. นายพิชาภพ คำรังษี ม.5/11
7. นายวริทธิ์ มโนแก้ว ม.5/11
8. น.ส.วิลัยภรณ์ ถาวร ม.5/11
ครูที่ปรึกษาและผู้ควบคุมทีมแข่งขัน
1.นายพิชิต คำบุรี หัวหน้าศูนย์ Fablab CKK.
2.นายวิฑูรย์ สุธรรม หัวหน้าทีมสาขาฟิสิกส์
3.น.ส.รัณชญา ออมขัน วิศวกรผู้ช่วย ห้องปฏิบัติการ Fablab

คลิกดูภาพกิจกรรม