กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมชี้ทางวางอนาคต

นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมชี้ทางวางอนาคต ห้องเรียนเตรียมทหารและตำรวจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตะหนักถึงความสำคัญในวัตถุประสงค์และเป้าหมานของแผนการเรียน และให้นักเรียนได้รับความรู้แนวทางปฏิบัติตนในการวางแผนการเรียน ห้องเรียนเตรียมทหารและตำรวจ ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียน จำนวน 20 คน อบรมเมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารจักรคำขจรศักดิ์

คลิกดูภาพกิจกรรม