การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2562

ด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ สำนักลูกเสือจังหวัดลำพูนร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2562 ณ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด

คลิกดูภาพกิจกรรม