การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

เกษียณรำลึก 62

คณะคุณครูเกษียณอายุราชการ จำนวน 11 ท่าน มอบของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562 ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คลิกดูภาพกิจกรรม