การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

การประชุมครูโรงเรียนจักรคำฯ ครั้งที่ 5

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เปิดการประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม