การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณปี 2563

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดการประชุมคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณ ประจำปีวบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย

คลิกดูภาพกิจกรรม