การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563

ระหว่างวันที่ 2-7 มกราคม 2563 นายศรีวัย โญกาศ และนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้ามอบกระเช้าของขวัญให้แก่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน และนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และผู้มีอุปการะคุณ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน

คลิกดูภาพกิจกรรม