การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

ผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายศรีวัย โญกาศ และนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้ารับประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

คลิกดูภาพกิจกรรม